Fiscaliteiten

U als ondernemer kan voor de volgende belastingen worden aangeslagen.

Omzetbelasting

Omzetbelasting dient u te betalen over de verkopen in uw onderneming, hierop mag u in mindering brengen de omzetbelasting die u betaald heeft in de periode waarin u een opgave moet doen.

Loonbelasting of loonheffing

Indien u personeel heeft dient u maandelijks (of per 4 weken) aangifte te doen van de loonheffing, (loonbelasting en de premies WIA, WA WE en Zorgwet). Dit wordt door ons kantoor aangegeven bij de belastingdienst en u krijgt van ons door welk bedrag u dient over te maken aan de belastingdienst.

Inkomstenbelasting

Jaarlijks wordt door ons de aangifte inkomstenbelasting ingevuld. Wij zorgen ervoor dat u, indien u belasting zou moeten betalen, zo weinig mogelijk belasting zult betalen door alle mogelijkheden voor aftrek te benutten welke fiscaal mogelijk zijn.

Vennootschapsbelasting

Voor een Besloten Vennootschap dienen wij een aangifte vennootschapsbelasting in. Ook hier zullen wij alle mogelijkheden tot aftrek gebruiken die fiscaal mogelijk zijn.

Aangiftes Pensioenfondsen

Door de huidige structuur van de loonadministratie hoeft de ondernemer of het administratiekantoor geen salaris gegevens meer op te sturen naar de pensioenfondsen.

Dit gebeurt net zoals bij de bedrijfsvereniging uit de aangifte loonheffing welke maandelijks wordt verstuurd aan de belastingdienst.

Pensioenfondsen mogen uit de loonheffinggegevens die gegevens halen die zij nodig hebben.

Alleen moeten wel alle persoonsgegevens bekend zijn bij de pensioenfondsen, deze dienen wij nog wel op te geven en dan gaat het om de volgende gegevens:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Burgerservicenummer/Sofinummer;
  • Datum in- en uitdienst
  • Salarisgegevens
  • Arbeidsverhouding, fulltime of parttime werkzaamheden

De overige maandelijkse gegevens mag het pensioenfonds dan ophalen uit die aangegeven loonheffing.